top of page
NSK-logo-01.png

Log in to the EBSCO library

As part of the school's subscription, students and teachers can take full advantage of access to the EBSCO library. Access is possible via unlimited wifi from the school, and for access from home or a mobile application, it is necessary to create an account on the library portal.

DETAILED INSTRUCTIONS HERE

Simona.jpg

Nadace Simony Kijonkové & Leonardo V. Academy

oznamují, že se rozhodli od školního roku 2024 - 2025, udělit  jednomu žákovi/žákyni plné stipendium,

po celou dobu studia na čtyřletém gymnáziu při Základní škole a gymnáziu Leonardo V. Academy.

 

 

Přihlášky do 1.kola lze podávat: do 15.června 2024

Vítězný uchazeč/ka bude oznámen/a ředitelkou školy: 25. června 2024

 

 

Do stipendijního programu Nadace Simony Kijonkové 2024 se mohou hlásit:

 

 • Žáci se studijním průměrem za 8. ročník ZŠ a za první pololetí 9. ročníku ZŠ - prospěl s vyznamenáním (nejsou-li v žádném povinném předmětu hodnoceni při celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebný, průměr z povinných předmětů nemají horší než 1,50 a jejich chování je velmi dobré)

 • Žáci, kteří neměli žádné problémy s chováním v současné škole a nikdy neopakovali ročník    

 • Žáci z rodiny samoživitele (tj. matka/otec vychovávající dítě pouze sám, bez partnera,  a to ani v rámci střídavé péče 50/50)

 • Žáci, kteří doloží slabou sociální situaci rodiny - tj. rodič samoživitel pobírá dávky sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek/doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí), příp. je rodič samoživitel v invalidním důchodu II. či vyššího stupně                           

 

1.kolo:

 

Kritéria přihlášky, která postupuje do 2.kola:

 

 1. Žádost o stipendium je zaslána do 15. června 2024 emailem na adresu: info@lvacademy.cz

 2. Součástí žádosti jsou tyto přílohy:

 • výborné akademické výsledky (doložení kopie obou stran vysvědčení za ukončený 8.ročník a pololetní vysvědčení za 9.ročník)

 • motivační dopis

 • dvou minutové video na téma "co pro mě znamená studovat na mezinárodním gymnáziu"

 • vyplněný registrační formulář (stáhnout zde)

 • doložení slabé situace rodiny

 

2. kolo:

 

Ve 2.kole vybírá zástupce Nadace Simony Kijonkové společně se  zástupcem Základní školy a gymnázia Leonardo V. Academy tři nejzajímavější žádosti, jejíž autoři budou pozváni na osobní pohovor se zástupci a k vyplnění schopnostních testů.

 

Vítězný uchazeč získává:

 

 1. Plně hrazené studium na čtyřletém gymnáziu při Základní škole a gymnáziu Leonardo V. Academy

 2. Úhradu poplatku za přijímací řízení

 3. Úhradu poplatku za mimoškolní aktivity a zahraniční materiály

 

Se zákonnými zástupci vítězného uchazeče bude do 27. června 2024 sepsána smlouva se školou, následně bude sepsána

i smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku s Nadací Simony Kijonkové.

bottom of page