top of page

Základní škola 1. stupeň

1. - 5. třída

Leonardo V. Academy je mezinárodní škola, která kombinuje české kurikulum

s moderními vzdělávacími trendy ve světě.

Všestranný rozvoj osobnosti našich žáků je naší nejvyšší prioritou. Podporujeme je v jejich procesu dospívání tím, že je konfrontujeme s povinnostmi, příležitostmi i zkušenostmi každodenního života, nejen v hlavním městě a České republice, ale v rámci mezinárodním. Zároveň se žáci učí zvyšovat svou psychickou a fyzickou odolnost vůči životním situacím nejrůznějšího typu.

Naši žáci nejsou přetěžováni množstvím domácích úkolů a písemných testů. Naším přáním je, aby našli ve vzdělávání smysl a radost a do školy se těšili.

 

Náš učební plán pro 1. stupeň spojuje to nejlepší z českého národního učebního plánu s tím nejlepším z programu Pearson Edexcel iPrimary a vytváří tak komplexní a dobře vyvážené učební osnovy, které dětem poskytují pevný základ pro co nejlepší start v jejich akademické kariéře.

 

Učivo pro 1. stupeň  vyučujeme CLIL metodou, aby se každé dítě seznámilo s širokou škálou pojmů, zkušeností, znalostí a dovedností za podpory jeho duchovního, morálního, sociálního, kulturního, intelektuálního a fyzického rozvoje. Jazyk je klíčovou prioritou pro rozvoj našich žáků, a proto je vyučován kombinací kvalifikovaných rodilých mluvčích češtiny a angličtiny.

 

Studenti obdrží české školní vysvědčení a externě hodnocené certifikáty z angličtiny jako prvního jazyka, matematiky a základů společenskovědních a  přírodovědných předmětů od společnosti Pearson Edexcel, největšího světového orgánu z Velké Británie, který uděluje ceny za vzdělávání  na konci základního vzdělávání.

WhatsApp Image 2022-08-02 at 01.17.37.jpeg
bottom of page