top of page

Naše hodnoty

Název Leonardo V. je vybráno pro nejlépe vystihující charakteristiku zaměření této svobodné „renesanční“ školy. Maestro da Vinci totiž proslul jako všestranná renesanční osobnost: vedle malířství byli sochař, architekt, přírodovědec, hudebník, spisovatel, vynálezce a konstruktér. Nemalou měrou se podílel také na zdůrazňování práv zvířat, s čímž pravděpodobně souvisel i jeho možný vegetariánský jídelníček. V dnešní době, kdy je velkým trendem udržitelnost a ekologický přístup k naší planetě nemusíme být zrovna vynálezci, ale měli bychom se přiblížit k porozumění fungování přírody a zařazení člověka do ní a společenská zodpovědnost z toho plynoucí. S tím je spojený i kulturní rozhled a holistický přístup

V renesančních době se stavěla společnost na základních hodnotách „virtú“

Tyto nadčasové hodnoty by měly být pilířem svobodné školy Leonardo V. Academy:

SOFIA, SAPIENTIA: Moudrost - Vzdělání – Zkušenost – Studium – Výzkum – Rozvoj – Svědomí .

Stavíme se výzvám, věříme si, učíme se. Chyby považujeme za nástroj učení. Učíme se celý život, jsme kreativní, inspirujeme se a máme ambice dostát naším cílům.

ANDREIA, FORTITUDO: Síla – Statečnost - schopnost ovládat slabosti – odvaha – čest  - ohleduplnost

Stavíme se za to, čemu věříme. Mluvíme pravdu. Chováme se férově.

SÓFROSYNÉ, TEMPERANTIA: Uměřenost - mírnost - rozumnost – co nejlepší využití vlastních zdrojů, spojení schopností pro dosažení skvělého výsledku – odhodlanost – houževnatost Jsme uvážiliví a podporujeme kritické myšlení.

DIKAIOSYNÉ, JUSTITIA: Spravedlnost – harmonie – vyrovnanost, sociální empatie, dodržování zákonů – respekt – spolupráce a soucit. Jsme přívětiví členové společenství, kteří se zodpovídají za své činy.  Aktivně přispíváme ke správnému fungování světa, uctíváme hodnoty a kulturu ostatních. Respektujeme přírodu a chráníme jí.

bottom of page