top of page

Stipendium

Jedním z primárních zájmů naší renesanční školy je poskytnout dostupnost mezinárodního vzdělání nadaným žákům. Škola tvoří  stipendijní fond, který uděluje stipendia pro nadané studenty.

 

Stipendia se udílí ve výši 50 % až 90 % pro české občany. Stipendium je přidělováno na základě individuálního posouzení žádosti, studijní fond přihlíží k příjmům a majetkovým poměrům rodiny a k výsledkům osobního testu žáka.

 

Pokud se Vaše finanční situace zhorší v průběhu studia, může být stipendium uděleno od data takové změny.

Pro více informací k žádosti nás kontaktujte Katerina Fitaire, info@lvacademy.cz

bottom of page