top of page

Leonardo V. Academy je mezinárodní škola, která kombinuje české kurikulum s moderními vzdělávacími trendy ve světě.

Cíle svobodného renesančního studia

  • Umožnit  žákům studovat a chápat v anglickém jazyce.

  • Maximálně individualizovat přístup k žákům s ohledem na jejich potenciál v dalším učení (smysluplné, aktivizující, individualizované učení).

  • Vést studenty k rozlišení a respektování různých rolí, se kterými se budou v životě setkávat, podpora zdravé sebedůvěry, reálného nahlížení na své schopnosti.

  • Podporovat studenty ke schopnosti se radovat z vědomostí a dovedností.

  • Přivést žáky v uvědomění si sebe jako svobodné a samostatně myslící osobnosti, schopné žít mezi lidmi a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

  • Podpořit žáky spolupracovat ve skupině, s  důrazem na komunikaci (nebát se zeptat., požádat o pomoc, radu, dovysvětlení).

  • Povzbudit žáky ke snaze vnímat potřeby druhých, žít v komunitě lidí, poskytnout a přijmout pomoc, spolupracovat. 

bottom of page