top of page

Řády a pravidla

Školní politika pokrývá většinu aspektů každodenního školního života.

Níže jsou uvedeny některé z našich nejdůležitějších zásad.

bottom of page