top of page

Učební program a pravidla

„Nejlehčí a zároveň nejtěžší je ovládat sám sebe.“

 Leonardo da Vinci

 • Máme v úctě své spolužáky, učitele, sebe sama a bereme ohledy též na zařízení budovy.

 • Jakoukoli formu šikany nikdy nebudeme přehlížet.

 • Mluvíme anglicky, jak nejvíc je to možné, tak abychom zlepšovali naši znalost jazyka.

 • Chodíme včas na výuku a naši školní práci se snažíme dokončovat včas.

 • Podporujeme se navzájem a pomáháme si s učením. Prokazujeme svou laskavost tak, že pomáháme těm, kteří to právě potřebují.

 • Neberu si nic, co není moje. Respektuji osobní prostor druhých včetně věcí jejich osobní potřeby.

 • Využíváme moderní technologie jako doplněk studia.

 • Uklízíme po sobě, dezinfikujeme si ruce a stejně tak své místo v učebně.

 • Bez obav požádáme o pomoc, když něčemu nerozumíme.

 • Hlásíme se zvednutím ruky, pokud chceme něco říci, nebo pokud potřebujeme odejít na WC.

 • Bereme plně na vědomí, že do školy nepatří žádné zbraně, cigarety, drogy, ani alkohol.

bottom of page