top of page

Základní škola 2. stupeň

6. - 9. třída

Leonardo V.  Academy je mezinárodní škola, která kombinuje české kurikulum

s moderními vzdělávacími trendy ve světě.

Učební osnovy druhého stupně na naší škole vycházejí z předchozího vzdělání žáka na prvním stupni a poskytují mu pevný základ pro studium buď na českém gymnáziu, nebo na IGCSE v mezinárodní škole.

 

Výuka na druhém stupni kombinuje české školní osnovy a  osnovy Pearson Edexcel iLowerSecondary s prioritou rozvoje znalostí a dovedností v češtině, angličtině, početní gramotnosti a přírodovědných disciplínách. Začlenili jsme také další cizí jazyk, společenskovědní předměty, výtvarnou výchovu a komplexní program tělesné výchovy, včetně pravidelných kurzů plavání a nabídky dalších sportů.

 

Leonardo V. Academy je hrdá na své inovativní osnovy založené na projektech, které žákům umožňují, aby byli schopni pracovat samostatně nebo v efektivních týmech, naučili se organizovat svůj čas, rozvíjeli základní dovednosti, které jim umožňují kriticky provádět výzkum, zpracovávat informace, vhodně využívat informační a komunikační technologie, prezentovat své poznatky před ostatními a nebát se využívat nové příležitosti.

 

Po absolvování  9. třídy  žáci  vycházejí ze školy s českým vysvědčením a externě hodnocenými certifikáty z angličtiny, matematiky a společenskovědních a přírodovědných předmětů, které uděluje Pearson Edexcel International.

Žákům 9. třídy poskytujeme komplexní kariérní ​​poradenství, aby se lépe orientovali, jaké mají možnosti po ukončení povinné školní docházky. Zda si vybrat  cestu buď na české gymnázium, nebo pokračovat ve studiu u nás na mezinárodním gymnáziu v Praze, anebo odejít studovat na mezinárodní školu jinde ve světě.

WhatsApp Image 2022-08-02 at 01.23.45.jpeg
bottom of page