top of page
NSK-logo-01.png

Stipendijní program Nadace Simony Kijonkové 2024

pro nadané české žáky ze sociálně vyloučeného prostředí.

Simona.jpg

Nadace Simony Kijonkové & Leonardo V. Academy

oznamují, že se rozhodli od školního roku 2024 - 2025, udělit  jednomu žákovi/žákyni plné stipendium,

po celou dobu studia na čtyřletém gymnáziu při Základní škole a gymnáziu Leonardo V. Academy.

 

 

Přihlášky do 1.kola lze podávat: do 15.června 2024

Vítězný uchazeč/ka bude oznámen/a ředitelkou školy: 25. června 2024

 

 

Do stipendijního programu Nadace Simony Kijonkové 2024 se mohou hlásit:

 

 • Žáci se studijním průměrem za 8. ročník ZŠ a za první pololetí 9. ročníku ZŠ - prospěl s vyznamenáním (nejsou-li v žádném povinném předmětu hodnoceni při celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebný, průměr z povinných předmětů nemají horší než 1,50 a jejich chování je velmi dobré)

 • Žáci, kteří neměli žádné problémy s chováním v současné škole a nikdy neopakovali ročník    

 • Žáci z rodiny samoživitele (tj. matka/otec vychovávající dítě pouze sám, bez partnera,  a to ani v rámci střídavé péče 50/50)

 • Žáci, kteří doloží slabou sociální situaci rodiny - tj. rodič samoživitel pobírá dávky sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek/doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí), příp. je rodič samoživitel v invalidním důchodu II. či vyššího stupně                           

 

1.kolo:

 

Kritéria přihlášky, která postupuje do 2.kola:

 

 1. Žádost o stipendium je zaslána do 15. června 2024 emailem na adresu: info@lvacademy.cz

 2. Součástí žádosti jsou tyto přílohy:

 • výborné akademické výsledky (doložení kopie obou stran vysvědčení za ukončený 8.ročník a pololetní vysvědčení za 9.ročník)

 • motivační dopis

 • dvou minutové video na téma "co pro mě znamená studovat na mezinárodním gymnáziu"

 • vyplněný registrační formulář (stáhnout zde)

 • doložení slabé situace rodiny

 

2. kolo:

 

Ve 2.kole vybírá zástupce Nadace Simony Kijonkové společně se  zástupcem Základní školy a gymnázia Leonardo V. Academy tři nejzajímavější žádosti, jejíž autoři budou pozváni na osobní pohovor se zástupci a k vyplnění schopnostních testů.

 

Vítězný uchazeč získává:

 

 1. Plně hrazené studium na čtyřletém gymnáziu při Základní škole a gymnáziu Leonardo V. Academy

 2. Úhradu poplatku za přijímací řízení

 3. Úhradu poplatku za mimoškolní aktivity a zahraniční materiály

 

Se zákonnými zástupci vítězného uchazeče bude do 27. června 2024 sepsána smlouva se školou, následně bude sepsána

i smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku s Nadací Simony Kijonkové.

bottom of page