top of page

Přijímací řízení na gymnázium

pro školní rok 2024 - 2025

 

Ve školním roce 2024/25 otevíráme obor 79-41-K/41 čtyřletého gymnázia

Počet přijímaných uchazečů: 30

 

Kritéria přijímacího řízení zde.

Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) se konají:

1.kolo: 12.dubna 2024 a 15. dubna 2024

Náhradní termín: 29.dubna 2024 a 30.dubna 2024

Školní část přijímací zkoušky se bude konat: 20. března 2024 a 12.dubna 2024

Náhradní termín školní přijímací zkoušky: 29.dubna 2024

 

Přihlášky: Přihláška ke vzdělávání na SŠ 2024

Informace o způsobu podání přihlášky naleznete zde.

Prosíme uchazeče a jejich zákonné zástupce, aby byla přihláška řádně vyplněna, zároveň připomínáme, že je nutné uvést název a kód oboru vzdělání.

Kód oboru: 79-41-K/41

Název oboru: Čtyřleté gymnázium

 

Požadované přílohy k přihlášce

  1. Potvrzení výsledků předchozího vzdělávání ze základní školy - 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, u starších uchazečů poslední vysvědčení ze střední školy a 2. pololetí 9. ročníku, najdete zde.​

  2. Škola stanovila za přijímací řízení administrativní poplatek ve výši 12 000Kč, splatný nejpozději do 20. února 2024.  

 

V případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněna kapacita oboru, budou vyhlášena další kola přijímacího řízení.

Pokud potřebujete:

Převod slovního hodnocení do klasifikace

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou 

(o prominutí zkoušky z češtiny a o matematiku v ukrajinštině)

bottom of page