top of page

Přijímací řízení na gymnázium

pro školní rok 2024 - 2025 - 3. kolo 

Obor vzdělávání:Čtyřleté gymnázium

Kód oboru: 79-41-K/41

Počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání: 30

3. kolo přijimacích zkoušek se koná v budově školy: v úterý, 25. června 2024

Termín podání přihlášek do 3. kola: do pondělí 24. června 2024, do 14:00 hod

​Ředitelka školy zveřejní výsledky: 25.června 2024

Do 3. kola se může hlásit uchazeč, který naší škole zašle:

  • Vyplněný registrační formulář na odkaze registrační formulář zde

  • Vyplněnou online přihlášku na odkaze online přihláška zde

  • Potvrzení výsledků předchozího vzdělávání ze základní školy - 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, u staršíchuchazečů poslední vysvědčení ze střední školy a 2. pololetí 9. ročníku

  •  Potvrzení o provedení úhrady poplatku za přijímací řízení, bližšíinformace  zde *

Kritéria přijímacího řízení zde.

Informace o způsobu podání přihlášky naleznete zde.

Pokud potřebujete:

Převod slovního hodnocení do klasifikace

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou 

(o prominutí zkoušky z češtiny a o matematiku v ukrajinštině)

bottom of page