top of page

Školné

  • Školné lze platit buď ročně (jednou za akademický rok) nebo semestrálně (tři platby za akademický rok).

  • Školné se uvádí v Kč/€ za jeden akademický rok (10 měsíců). Semestrální platby jsou splatné do 31. května 2024, 1. září 2024 a 1. prosince 2024.​

  • Naše školné pokrývá úhradu za poskytování vzdělávání, doplňkovou výuku anglického jazyka, podporu učení pro ty, kteří to potřebují, a poskytování péče.​

  • Školné se nevztahuje na školní obědy, dopravu, školní výlety, a zájmové odpolední kroužky.
     

  • Jednorázový adaptační poplatek 12 000 Kč pokrývá veškeré náklady spojené s registrací. V případě, že žák u přijímacího řízení neuspěje a nebude přijat anebo se do dvou dnů od oznámení přijetí rozhodne nenastoupit, škola vrací 100% poplatku.

Školné je možné platit dle aktuálního kurzu v eurech.

bottom of page