Školné

  • Školné lze platit buď ročně (jednou za akademický rok) nebo semestrálně (tři platby za akademický rok).

  • Školné se uvádí v Kč za jeden akademický rok (10 měsíců). Semestrální platby jsou splatné do 1. června 2022, 1. prosince 2022 a 1. března 2023.​

  • Naše školné pokrývá úhradu za poskytování vzdělávání, doplňkovou výuku anglického jazyka, podporu učení pro ty, kteří to potřebují, a poskytování péče.​

  • Školné se nevztahuje na školní obědy, dopravu, školní výlety, a zájmové odpolední kroužky.
     

  • Jednorázový poplatek za zápis je 12 000 Kč / 500 € a obsahuje veškeré náklady spojené se školním zápisem. Tento poplatek je nevratný.