top of page

Školné

  • Školné lze platit buď ročně (jednou za akademický rok) nebo semestrálně (tři platby za akademický rok).

  • Školné se uvádí v Kč/€ za jeden akademický rok (10 měsíců). Semestrální platby jsou splatné do 31. května 2024, 1. září 2024 a 1. prosince 2024.​

  • Naše školné pokrývá úhradu za poskytování vzdělávání, doplňkovou výuku anglického jazyka, podporu učení pro ty, kteří to potřebují, a poskytování péče.​

  • Školné se nevztahuje na školní obědy, dopravu, školní výlety, a zájmové odpolední kroužky.
     

  • Jednorázový poplatek za zápis je 12 000 Kč a obsahuje veškeré náklady spojené se školním zápisem. V případě, že žák u zápisu neuspěje a nebude přijat, vracíme 50 % tohoto poplatku.

  • Roční poplatek za speciální materiály a denní výlety: 1. a 2. stupeň základní školy 19 965,- CZK, Gymnázium 29 996,- CZK  (mezinárodní učebnice, výtvarné potřeby, sešity, muzea, galerie, bazén a další sportovní externí aktivity a soutěže v ČR).

Školné je možné platit dle aktuálního kurzu v eurech.

bottom of page