top of page

Akreditace

Informujeme Vás tímto, že byl úspěšně  ukončen proces udělení kolaudačního souhlasu ze strany Stavebního úřadu MČ Prahy 1 po modernizaci naší budovy na adrese Dlouhá 713/34, a tento kolaudační souhlas nabyl právní moci.

 

Dále Vás informujeme, že kvůli  předcházejícím problémům s protrahovaným kolaudačním řízením vede MŠMT v současné době s naší školou správní řízení o výmazu z rejstříku českých škol. Jako jediným důvodem je, že základní a střední škola nevykonávaly své činnosti na místě, které bylo zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení, právě kvůli chybějícímu kolaudačnímu souhlasu. Žádné výhrady vůči kvalitě výuky uvedeny nejsou. Proti výše uvedenému postupu MŠMT jsme podali rozsáhlý rozklad, o kterém rozhoduje ministr školství ČR.

Podaný rozklad má odkladný účinek a tudíž zatím nejsou platné žádné změny a škola je nadále zapsána v rejstříku škol a školských zařízení.

O ukončení tohoto řízení Vás budeme samozřejmě informovat.  


Škola samozřejmě vlastní mezinárodní akreditace, British School Overseas, Pearson Edexcell a je IB kandidátem.  

Základní škola a gymnázium Leonardo V. Academy je akreditována Ministerstvem školství a tělovýchovy ČR

jako základní škola (IZO: 181 128 322) i jako gymnázium (IZO: 181 128 331). 

MSMT_logotyp_text_RGB_cz.jpg

Naše škola je také plně akreditovaná jako britská škola v zahraničí. V červnu 2022 Leonardo da Vinci Academy prošla inspekcí

Penta International, a byli jsme ohodnoceni jako „dobrá škola“.  

bso.png

Akademie Leonardo da Vinci je také střediskem zkoušek Pearson Edexcel, referenční číslo 95158, a je tak oprávněna nabízet kvalifikace Pearson Edexcel, včetně zkoušek IGCSE. Pearson Edexcel je největším světovým orgánem udělující britské kvalifikace. 

perason edxcel

Leonardo da Vinci je také plně akreditovaným členem Rady britských mezinárodních škol COBIS. COBIS nabízí podporu více než

400 mezinárodním školám po celém světě převážně v oblasti Safeguarding and School Improvement. 

COBIS-Accredited Member-CMYK.jpg
bottom of page