top of page

Kritéria přijetí do 1. třídy základní školy při

Základní škole a gymnáziu Leonardo V. Academy:

  • souznění rodičů/zákonných zástupců s filozofií školy 

  • předpoklady pro bilingvní vzdělávání 

  • sourozenec studující v naší škole

Zpět

bottom of page