top of page

Renesanční vzdělání, které Vaše děti připraví na moderní dobu

Zveme Vás

na den otevřených dveří 

Klademe důraz na individuální výuku, a proto se i Vám chceme během

návštěvy osobně věnovat. Zajistěte si proto své místo předem. 

Březen 2024

KOR_3743.JPG

Už víte, čím bude Vaše dítě?

…a co kdyby z něj byla sebevědomá osobnost, která se domluví několika jazyky, má rozhled v aktuálním dění a dokáže v dnešní informační společnosti uplatnit kritické myšlení?

Připravte své děti na život a zvyšte šance na jejich úspěch – ať už se v dospělosti rozhodnou pro studium v zahraniční, prestižní vědeckou kariéru či založení vlastního podnikání. U nás získají motivaci a správný základ.

KOR_5949.JPG

Proč si vybrat právě naši školu?

Bilingvní vzdělávání 

Celá výuka je vedena bilingvně v angličtině a češtině. Na prvním stupni je v českém jazyce prvouka, vlastivěda a literatura. Ostatní předměty jsou v angličtině s důrazem na pochopení českých klíčových slov metodou CLIL. Studenti dostanou vždy k odborným výrazům i český překlad. Klademe důraz na chápání kontextu a správnou interpretaci informací. Český a anglický jazyk by měl po ukončení prvního stupně být na úrovni rodného jazyka.
 

Individuální přístup

Výuka musí být smysluplná a aktivovat různorodý potenciál každého jednotlivce. Proto ji přizpůsobujeme na míru schopnostem a věku našich žáků.
 

Radost a sebedůvěra

Vzdělávání a získávání nových dovedností není nuda nebo povinnost, ale radost. Snažíme se v dětech zažehnout přirozenou touhu po znalostech, která nevyhasne ani v dospělosti.
 

Podpora komunikačních schopností

Sebevědomě prezentovat, být si vědom silných i slabých stránek a umět se zeptat na správné otázky. Žáky učíme užitečné soft-skills, díky kterým dokáží obstát v životních zkouškách.

Pilíře, na kterých stavíme

 Udržitelnost, ekologie, společenská zodpovědnost, respekt, holistický přístup, všestranné vzdělání, podpora nadání, jazyková gramotnost, digitální gramotnost, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, zaujetí, spolupráce, vnitřní motivace​

Kvalitu našeho vzdělávání potvrdily certifikáty

perason edxcel
IPC Logo (JPEG).jpg
MSMT_logotyp_text_RGB_cz.jpg
COBIS-Accredited Member-CMYK.jpg
bso.png

Navštivte den otevřených dveří

O jedinečnosti našeho přístupu ke vzdělání, který dbá na tvorbu motivujícího a bezpečného prostředí, se dočtete na webových stránkách.
Jedna návštěva však vydá za tisíc slov. Proto se přijďte přesvědčit osobně.

 

Těšíme se na setkání s Vámi i vašimi dětmi

Máte další otázky? 

Stačí vyplnit kontaktní formulář a my vám odpovíme obratem.

Kontaktujte nás

Děkujeme za odeslání!

Kancelář školy

Leonardo da Vinci Academy

Dlouhá 34, 110 00 Praha 1

Česko

 

+420 251 554 848 

+420 725 548 800

info@lvacademy.cz

bottom of page