IPC Logo (JPEG).jpg

Stále přijímáme žáky do všech ročníků základní školy

a 1. ročníku gymnázia

MÁM ZÁJEM

team.jpg

Leonardo da Vinci Academy je mezinárodní škola, která kombinuje české kurikulum s moderními vzdělávacími trendy ve světě.

Zkušení učitelé

přicházejí ze zahraničí.

Podporujeme smysluplné, aktivizující
a individualizované učení.

 

Maximální počet žáků ve třídě 16.
 

Na 1. stupni se vyučuje dvojjazyčně mezinárodní kurikulum a poskytujeme rozmanitý výběr z dalších jazyků (Francouzština, Ukrajinština, Španělština, Němčina, Italština, Ruština) Na 2. stupni a gymnáziu se vyučuje v angličtině mezinárodní kurikulum a pokračuje český  (popř. jiný) program (jazyk, literatura, vlastivěda)

f-1.jpg
fo4.jpg

Dáváme důraz

na spolupráci a komunikaci.

Vzdělávání budujeme na širokém rozvoji zájmu dětí a na provázanosti školy s praktickým životem.  Na všech stupních je výuka ve třídě doplněna pravidelnými exkurzemi do města s maximálním využitím historie, kultury a umění, které nabízí město Praha.

„Učení nikdy nevyčerpá mysl"

LeonardodaVinci-Stacked-Signature2.png